Tro

Silence lover. Simplicity seeker. Incomplete grown-up.

"Don’t let negative and toxic people rent space in your head. Raise the rent and kick them out!"

— Robert Tew (via onlinecounsellingcollege)

happy2bsad:

Tit, 2014, Acrylic on Canvas, 4” x 4”

happy2bsad:

Tit, 2014, Acrylic on Canvas, 4” x 4”

foxmouth:

Perpetual Calendar, 2013 | by Arina Pozdnyak

(via loveyourchaos)

Gặp gỡ bao nhiêu là con người mỗi ngày, cũng thấy vui. Mà sao nhiều lúc lại nhớ căn phòng rùi nhớ mình ngồi yên đọc sách và nghe nhạc. Giờ già rồi, cũng phải lăn lộn và xã giao nhiều cho tốt cái thân nhưng nhiều lúc bị đơ vì nhớ mình của ngày xưa quá.

Làm sao có thể giữ được mình? Trước nghĩ nó dễ hóa ra sống đã đời thấy nó khó tày trời mà. 

Đến cả gu nghe nhạc cũng thay đổi rồi nè. Rồi bao nhiêu thứ sẽ cứ đến và đi lũ lượt cho mà coi.

P/S: cả buổi tối ngồi uống bia với 2 bạn A và P chỉ toàn nói xàm bậy, siêu nhảm thế mà lại khỏa lấp được cái gì đó bên trong. Thôi thì giờ chả còn hứng thú nói chuyện nghiêm trọng to tát ý nghĩa lớn lao của sự đời chi nữa. Nhảm lại thật. 

"The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid."

Jane Austen (via cuonlen)

(Source: feellng, via oh-wow-so)

confetti-weddings:

Beautiful horses, gorgeous dresses and breathtaking photography, anyone? Yes, please!Image Credit: Gosia Mąkosa Equine Art & Photography - Ania & Daan (Bronkow 2007)Source: http://www.gosiamakosa.com/

confetti-weddings:

Beautiful horses, gorgeous dresses and breathtaking photography, anyone? Yes, please!

Image Credit: Gosia Mąkosa Equine Art & Photography - Ania & Daan (Bronkow 2007)
Source: http://www.gosiamakosa.com/